BIP
CPR

Centrum Pomocy Rodzinie

AKTUALNE DANE TELEADRESOWE CPR !!

Adres:
Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, al.Niepodległości 141a, 02-570 Warszawa

Stacjonarny numer telefoniczny:
CA MON 261 84-20-29


Z dniem 1 lutego 2012 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonujące przy Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa (al. Niepodległości 141). Celem powołanej do życia komórki jest udzielanie wsparcia psychologicznego oraz pomocy rodzinom żołnierzy i pracowników wojska wykonujących zadania zarówno za granicą, jak też powracających z misji zagranicznych bądź też pełniących służbę wojskową i pracujących w jednostkach wojskowych DGW.

Centrum czynne jest we poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 7.30 - 18.00 . Osoby pełniące dyżur pośredniczą w rozwiązywaniu problemów, nawiązywaniu kontaktu z konsultantem dowódcy jednostki wojskowej ds. profilaktyki psychologicznej oraz z osobami kompetentnymi w zakresie porad prawnych, świadczeń opieki medycznej udzielanej przez NFZ, a także gotowymi do udzielania pomocy w sytuacjach szczególnych. Ponadto, osoby pełniące dyżur udzielają informacji na temat aktualnych ofert kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych Klubu.

Z osobami pełniącymi dyżur w Centrum Pomocy Rodzinie można kontaktować się telefonicznie nr: 261 84-20-29 (kierownik CPR Elżbieta Czachowska), drogą mailową: cpr.klubdgw@ron.mil.pl, zaś wszelkie informacje dostępne są na stronie Internetowej DGW, zakładka „CENTRUM POMOCY RODZINIE”.Punkt informacyjny

W ramach systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska w Pułku Ochrony zorganizowany został punkt informacyjny, w którym pod numerem telefonu 261 84-77-44 udzielane są informacje dotyczące zakresu pomocy przysługującej osobom uprawnionym.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych