BIP
Order Virtuti Militari

Order Wojenny Virtuti Militari jest nie tylko najwyższym polskim orderem wojennym, ale odznaczeniem bojowym najstarszym i o wielkim znaczeniu.

płk dypl. Order VM

Ordery bojowe o podobnym znaczeniu istnieją i w innych krajach, np. angielski Victoria Cross, francuski Croix de Guerre, niemiecki Ritter Kreuz, itp., ale order Virtuti Militari jest orderem bojowym najstarszym w znaczeniu jego ustanowienia, chociaż w praktyce troski o odznaczonych bohaterów najmniej obecnie otoczony opieką państwa.

Order VM został ustanowiony 22 czerwca 1792 r. - przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie szczególnie tragicznym w historii państwa i narodu polskiego - na wniosek bratanka króla ks. Józefa Poniatowskiego Naczelnego Wodza Wojsk Polskich.

Powstanie tego Orderu wiąże się ponadto nierozerwalnie z Konstytucją 3 Maja, a po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami z wojskami Katarzyny II maszerującymi na Warszawę, aby obalić dzieło majowej konstytucji.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Stowarzyszenia - Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtiti Militari

Historia Orderu VIRTUTI MILITARI


W połowie 2006 roku Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych na czele z prezesem środowiska panem Wojciechem Militzem wystąpiło z inicjatywą przekazania insygniów Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, jakim odznaczony został Pułk „Baszta”, za działania wojenne w czasie II wojny światowej.

Po przeprowadzeniu stosownej procedury Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari wydała decyzję w sprawie utożsamienia się Pułku AK „Baszta” z Pułkiem Ochrony, czego zewnętrznym znakiem jest przekazanie insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari ze sztandaru Pułku AK „Baszta” na sztandar Pułku Ochrony.

W dniu 19 grudnia 2006 r. w Sali Tradycji Pułku Ochrony został podpisany protokół w tej sprawie, na którym

podpisy złożyli:

- gen. bryg w st. spocz. Stanisław Nałęcz-Komornicki - Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- gen. bryg w st. spocz. Stefan Starba-Bałuk - członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Ścibor-Rylski - członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- mjr w st. spocz. Zygmunt Gebethner - członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- ppłk Tomczyk – z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.

W uroczystości podpisania protokołu uczestniczyli:

- kpt. w st. spocz. Wojciech Militz – prezes Środowiska Żołnierzy Pułku AK „BASZTA” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych;

- kpt. w st. spocz. Zdzisław Piłatowicz – Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari z Pułku AK „BASZTA”

- płk Sylwester Traczewski – dowódca Pułku Ochrony;

- ppłk Andrzej Śmietana – zastępca dowódcy Pułku Ochrony

- chor. Artur Bruździak – sztandarowy pocztu sztandarowego Pułku Ochrony.
     Sztandar Sztandar

Uroczystość przekazania insygniów odbyła się 22 grudnia 2006 roku.


Sztandar Sztandar Sztandar Sztandar Sztandar Sztandar Sztandar Sztandar
Sztandar Sztandar
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych