BIP
Utożsamienie Pułków

Decyzją nr 226 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 1997 r., dla podkreślenia związków między żołnierzami 1 Dywizjonu Żandarmerii Okręgu Korpusu nr 1, Pułku Armii Krajowej Baszta a żołnierzami Pułku Ochrony, oraz dla utrwalenia w świadomości żołnierskich pokoleń zasług i dokonań gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego oraz postanowień rozkazu nr 1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego – z dniem 5 grudnia 1997 r. Pułk Ochrony dziedziczy tradycje Pułku Baszta i otrzymuje imię jego patrona, gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

Jednocześnie ustanowiono doroczne Święto Pułku 22 lipca – w dzień urodzin patrona jednostki.

W 2006 roku Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej Baszta i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych na czele z prezesem środowiska Panem Wojciechem Militzem wystąpiło z inicjatywą przekazania insygniów Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, jakim odznaczony został Pułk Baszta, za działania wojenne w czasie II wojny światowej. Po przeprowadzeniu stosownej procedury Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari wydała decyzję w sprawie utożsamienia się Pułku AK Baszta z Pułkiem Ochrony, czego zewnętrznym znakiem jest przekazanie insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari ze sztandaru Pułku AK Baszta na sztandar Pułku Ochrony.

W dniu 19 grudnia 2006 r. w Sali Tradycji Pułku Ochrony został podpisany protokół w tej sprawie, pod którym podpisy złożyli:

- gen. bryg w st. spocz. Stanisław Nałęcz-Komornicki –- Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- gen. bryg w st. spocz. Stefan Starba-Bałuk –- członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Ścibor-Rylski -– członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- mjr w st. spocz. Zygmunt Gebethner –- członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

- ppłk Jerzy Tomczyk –- z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.


W uroczystości podpisania protokołu uczestniczyli:

- kpt. w st. spocz. Wojciech Militz –- prezes Środowiska Żołnierzy Pułku AK BASZTA i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych

- kpt. w st. spocz. Zdzisław Piłatowicz –- Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari z Pułku AK BASZTA

- płk Sylwester Traczewski –- dowódca Pułku Ochrony

- ppłk Andrzej Śmietana –- zastępca dowódcy Pułku Ochrony

- chor. Artur Bruździak –- sztandarowy pocztu sztandarowego Pułku Ochrony.


Uroczystość przekazania insygniów odbyła się 22 grudnia 2006 roku. Od tego dnia sztandar Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego przyozdobiony jest barwami Orderu Virtuti Militari. Przez symboliczny akt przekazania insygniów Orderu Virtuti Militari Pułk Ochrony utożsamił się z Pułkiem Armii Krajowej Baszta.

gen. bryg w st. spocz. Stanisław Nałęcz-Komornicki przenosi insygnia Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari na sztandar Pułku OchronyUroczystość przekazania insygniówPoczty sztandarowe Pułku Ochrony i Pułku AK BasztaPodpisanie protokołu, od lewej: kpt. w st. spocz. Zdzisław Piłatowicz, gen. bryg. w st. spocz. Stefan Starba-Bałuk, mjr w st. spocz. Zygmunt Gebethner, gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Ścibor-Rylski, kpt. w st. spocz. Wojciech Militz, gen. bryg w st. spocz. Stanisław Nałęcz-Komornicki, chor.Artur Bruździak, płk Sylwester Traczewski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych