BIP
Osiągnięcia

20.05.2015 r.
X edycja Konkursu "LEX ET PATRIA"


W Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyło się wręczenie tytułów i nagród laureatom X edycji konkursu "Lex et Patria".


Wśród wyróżnionych jednostek znalazł się Pułk Ochrony, który po raz kolejny (poprzednio w latach 2008 i 2013 ) został uhonorowany statuetką orła w kategorii jednostka wojskowa.


Laureatem indywidualnych był żołnierz Pułku Ochrony st. szer. Marcin Kazanowski.


Nagrodę dla jednostki wojskowej z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pani Beaty Oczkowicz odebrał zastępca dowódcy Pułku Ochrony ppłk Andrzej Ostrowski.


Wręczając nagrody indywidualne wiceminister Beaty Oczkowicz pogratulowała wyróżnionym zachowania zimnej krwi, rozwagi oraz obywatelskiej odpowiedzialności w trudnych sytuacjach.


Organizatorami konkursu są Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Departament Komunikacji Społecznej MON oraz Stowarzyszenie ŻW "Żandarm". Laureaci zostają wyłonieni przez Kapitułę Konkursu w skład której wchodzą przedstawiciele Departamentu Komunikacji Społecznej MON, dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i Stowarzyszenia ŻW "Żandarm".


Jednostki wojskowe wyróżnione w konkursie podczas każdej z minionych edycji podejmowały skuteczne działania zwalczające przestępczość i patologie społeczne.


Laureatami indywidualnymi zostają żołnierze, którzy nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo podjęli działania mające na celu zapobieżeniu popełnienia przestępstwa lub ujęcia jego sprawców.
12.05.2013 r.
VIII edycja Konkursu "LEX ET PATRIA"


12 maja 2013 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się gala finałowa VIII edycji Konkursu "LEX ET PATRIA" organizowanego przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm".


Głównym celem konkursu jest promowanie działań zmierzających do zmniejszenia naruszeń prawa w Siłach Zbrojnych RP, wyłonienie najbardziej praworządnych jednostek wojskowych skutecznie zwalczających przestępczość i patologie społeczne oraz uhonorowanie żołnierzy, którzy swoimi działaniami przyczynili się do wykrycia lub ograniczenia przypadków rażącego naruszenia prawa.


Wśród tegorocznych laureatów konkursu w kategorii jednostek wojskowych, już po raz drugi w historii konkursu, znalazł się Pułk Ochrony, a w kategorii indywidualnej żołnierz Pułku Ochrony st. kpr. Andrzej ZAREMBA, który stanął w obronie pracownicy jednego z punktów bukmacherskich w Warszawie i swoją zdecydowaną postawą zapobiegł rozbojowi i kradzieży.


Okolicznościową statuetkę z rąk Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen dyw. Mirosława ROZMUSA odebrał Dowódca Pułku Ochrony płk Krzysztof ZAKRZEWSKI, natomiast st. kpr. Andrzej ZAREMBA uhonorowany został pamiątkowym ryngrafem i nagrodą rzeczową – aparatem fotograficznym.
15.08.2012 r.
Wpisanie Pułku Ochrony do Księgi Honorowej Wojska Polskiego


Uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień z okazji Święta Wojska Polskiego w siedzibie Ministra Obrony Narodowej przy ul. Klonowej w Warszawie miała w tym roku znamienne znaczenie dla Pułku Ochrony.


Decyzją Nr 9/Wych. Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy oraz oddziałów wojskowych z okazji Święta Wojska Polskiego Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego wyróżniony został wpisaniem nazwy i osiągnięć do "Księgi Honorowej Wojska Polskiego" za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z ochranianiem obiektów wojskowych.


15.08.2012 r., na uroczystości z udziałem kierownictwa MON oraz kierowniczej kadry SZ RP, dowódca Pułku Ochrony płk Krzysztof ZAKRZEWSKI odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza SIEMONIAKA dyplom pamiątkowy potwierdzający dokonanie wyróżnienia.


W 2012 roku tym zaszczytnym wyróżnieniem, udzielanym za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, uhonorowano tylko pięć jednostek wojskowych.


1 1
1 1
1 1

18.03.2011 r.
Pułk Ochrony wyróżniony tytułem honorowym "Przodujący Oddział Wojska Polskiego"

W dniu 18.03.2011 r. podczas odbywającej się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Pułku Ochrony płk Roman JANUSZEWSKI, odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława KOMOROWSKIEGO znak tytułu honorowego Przodujący Oddział Wojska Polskiego.


Wyróżnienie przyznane zostało Decyzją Nr 2/Wych. Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyróżnienia tytułami honorowymi oddziałów
i instytucji wojskowych za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.


Znalezienie się w gronie najlepszych oddziałów Wojska Polskiego przyjęte zostało przez wszystkich żołnierzy i pracowników Pułku z wielką dumą i satysfakcją. Jest jednocześnie zobowiązaniem i motywacją do dalszych wysiłków dla umacniania obronności ojczyzny.23.04.2009 r
IV edycja Konkursu "LEX ET PATRIA"

W dniu 23 kwietnia 2009 roku w Pułku Ochrony gościli rodzice żołnierza pułku st. szer. Marka TALARCZYKA, państwo Elżbieta i Janusz TALARCZYKOWIE, którzy wcześniej tego dnia odebrali w imieniu syna nagrodę indywidualną IV edycji Konkursu LEX ET PATRIA. Ten organizowany od kilku lat przez Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej Żandarm, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej
i Departament Wychowania i Promocji Obronności MON konkurs ma na celu uhonorowanie jednostek wojskowych i żołnierzy, którzy wykazali się praworządnością.


St. szer. Marek TALARCZYK wyróżnienie otrzymał za odważne przyjście na ratunek napadniętym ekspedientkom jednej z wrocławskich placówek handlowych i pomoc w ujęciu uzbrojonego sprawcy napadu.


W związku z wykonywaniem zadań w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie wyróżniony żołnierz nie mógł być obecnym na gali finałowej konkursu, która odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Stąd też obecność w Warszawie rodziców żołnierza, którzy z zadowoleniem przyjęli również zaproszenie dowódcy Pułku Ochrony do złożenia wizyty w jednostce.


Państwo TALARCZYKOWIE zostali przyjęci przez Szefa Sztabu Pułku Ochrony ppłk Mirosława PIETRASA, spotkali się z dowódcą pułku płk Romanem JANUSZEWSKIM, złożyli wpis do księgi pamiątkowej w Sali Tradycji Pułku Ochrony.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych