BIP
Oznaka Rozpoznawcza


Oznakę rozpoznawczą Pułku Ochrony stanowi pole tarczowe o wymiarach 75 x 60 mm w kolorze niebiesko-zielonym (mundur wyjściowy) lub niebiesko-czarnym (mundur polowy).W górnej części oznaki wpisano rysunek baszty z naniesionym na nią znakiem „ Polski Walczącej” – będącej fragmentem odznaki Pułku AK BASZTA, którego tradycje orężne kontynuuje Pułk Ochrony.

Poniżej na zielonym polu umieszczony jest hełm karabinierów przełomu lat 1830-31 jako symbol więzi z tradycjami 1 Dywizjonu Żandarmerii Okręgu Korpusu nr 1.

Pole tarczowe, na którym umieszczono opisywane powyżej symbole – okala obwódka w kolorze zielonym nawiązującym do koloru beretów żołnierzy wojsk lądowych.

Oznakę rozpoznawczą nosi się na prawym rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych, bluz olimpijek.

W przypadku kurtek i bluz polowych oznakę rozpoznawczą nosi się na lewym rękawie.

Oznaka rozpoznawcza Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz jej wzór, wprowadzone zostały Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 58/MON z dnia 2 kwietnia 1999 roku.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych