BIP
Sztandar Pułku Ochrony

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy.

Prawo posiadania sztandaru przysługuje jednostkom liniowym wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz szkołom wojskowym. Jednostką liniową w rozumieniu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest samodzielna jednostka organizacyjna zdolna do prowadzenia walki zbrojnej lub zabezpieczenia bojowego działań.

Sztandar znajduje się stale w jednostce wojskowej, a w czasie walki-w rejonie działań bojowych jednostki.

Powinien być przechowywany, w miejscu zapewniającym jego ochronę przed utratą i zniszczeniem oraz jego należyte honorowanie. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru.

W razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu. Pułk Ochrony otrzymał sztandar 5 grudnia 1997 roku. Akt nadania sztandaru podpisał 13 października 1997 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski na wniosek Ministra Obrony Narodowej Pana Stanisława Dobrzańskiego.

Sztandar został ufundowany przez Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru, który ukonstytuował się 7 marca 1997 roku. Zebrał on datki ofiarnej społeczności Gminy Warszawa-Włochy, na terenie której znajduje się Pułk Ochrony, oraz osób prywatnych z całej Polski.

W czasie uroczystości nadania sztandaru 5 grudnia 1997 roku sztandar w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej przekazał Pułkowi Ochrony wiceminister Obrony Narodowej Pan Romuald Szeremietiew. Sztandar z jego rąk przejął Dowódca Pułku Ochrony płk dypl. Stefan Bosek.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Pani Teresa Suchecka-Nowak, żołnierz Pułku Armii Krajowej Baszta, odznaczona Krzyżem Walecznych za odwagę wykazaną w akcjach bojowych, oraz Pan Leszek Kaczyński, burmistrz Gminy Warszawa-Włochy.

Gwoździe honorowe do drzewca sztandaru, obok przedstawiciela Prezydenta RP i osób wymienionych powyżej, przybijali:

Pan Wojciech Militz-w imieniu Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej Baszta i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych

kpt. Marek Kliza-w imieniu oficerów pułku

mł. chor. Adam Roik-w imieniu chorążych pułku

st. sierż. sztab. Kazimierz LENDZION-w imieniu podoficerów pułku.

Na stronie głównej płata sztandaru Pułku Ochrony pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, zakreślonym dwoma gałązkami wawrzynu umieszczony jest wizerunek orła białego. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach inicjały nazwy jednostki – „pochr”.

Sztandar


Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w środku wieńca jest umieszczony napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach umieszczone są symbole:herb miasta stołecznego Warszawy

emblemat znaku honorowego Pułku AK Baszta

emblemat odznaki honorowej Pułku Ochrony

inicjały patrona jednostki-gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

Sztandar


Od 22 grudnia 2006 roku na sztandarze Pułku Ochrony pod szarfą o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczona jest szarfa ze wstęgi Orderu Wojennego Virtuti Militari. Tego bowiem dnia, na znak utożsamienia się dwóch jednostek – z czasu wojny i czasu pokoju-dokonano przeniesienia insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari ze sztandaru Pułku AK Baszta, który otrzymał to najwyższe odznaczenie wojskowe za wojenne zasługi, na sztandar Pułku Ochrony.Sztandar


Aktu przeniesienia insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari dokonuje Kanclerz Kapituły gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki Sztandar, w czasie uroczystości i innych szczególnych dla jednostki wydarzeń, nosi poczet sztandarowy, który występuje w składzie: dowódca pocztu sztandarowego – oficer młodszy, sztandarowy – podoficer i asystujący-również podoficer. Sztandarowy nosi bandolier wykonany ze skóry i pokryty suknem czerwonym z galonem srebrnym.Sztandar
Sztandar
Sztandar
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych