BIP
Dowództwo Jednostki

Dowódca Pułku Ochrony

płk dypl. Krzysztof ZAKRZEWSKIUrodził się 19 lutego 1965 r. w Wałczu.


Pochodzi z rodziny wojskowej - ojciec jest pułkownikiem rezerwy.


Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Elblągu 5 maja 1987 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową. W 1988 r. podjął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył
w 1992 r. uzyskując tytuł inżyniera nawigatora ruchu lotniczego.


Przez następne pięć lat pełnił zawodową służbę wojskową na stanowisku oficera kierunku Stanowiska Dowodzenia w 1 Korpusie Obrony Powietrznej. W 1997 r. podjął naukę w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Obrona Powietrzna w Wydziale Wojsk Lotniczych.


W 1999 r. uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.


Następnie pełnił służbę na kolejnych, wyższych stanowiskach służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa.


Od 2001 r. do 2004 r. był dowódcą batalionu, a następnie awansował na stanowisko zastępcy dowódcy - szefa sztabu Pułku Ochrony.


Od 24 maja 2004 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr Stefana STARZYŃSKIEGO. W międzyczasie ukończył podyplomowe studia na kierunku logistycznym w Wojskowej Akademii Technicznej.


Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2228 z dnia 23.11.2011 r. został wyznaczony na stanowiska Dowódcy Pułku Ochrony i mianowany na stopień pułkownika.


Żonaty, ma dwóch synów, interesuje się sportem i motoryzacją.


Zastępca Dowódcy Pułku Ochrony

Podpułkownik Januszkiewicz
ppłk Mirosław Januszkiewicz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych