BIP
Aktualności
Muzeum Katyńskie
31.01.2018

Zbrodnia katyńska to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii narodu polskiego pierwszej połowy XX wieku.Pomimo upływu 78 lat od tej zbrodni wiedza i znajomość faktów historycznych wśród Polaków wymaga jeszcze uzupełnienia.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi powołane w czerwcu 1993 r. Muzeum Katyńskie. Po ponad dwudziestu latach istnienia w różnych miejscach muzeum znalazło swoją siedzibę na terenie warszawskiej Cytadeli.

W latach 1993-2018 udało się zgromadzić i opracować ponad 40 tysięcy eksponatów. Ich prezentacja to podstawowe zadanie, jakie stoi przed placówką muzealną. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej zbrodni dokonanej przez NKWD wsparte jest dodatkowo materiałami związanymi z losem Polaków w ZSRR.

Bogatą ekspozycję zaprezentował podczas lekcji muzealnej dla pracowników resortu obrony narodowej z Pułku Ochrony kustosz muzeum pan Tomasz Szczepański. Wielokrotnie udzielał dodatkowych informacji związanych z poszczególnymi eksponatami lub wydarzeniami dotyczącymi wybranych osób.

Oryginalna koncepcja wystawiennicza wraz z jej przestrzennym rozmieszczeniem stwarza niepowtarzalny klimat tego muzeum oraz pozostaje na długo w pamięci zwiedzających.
zdjęcia > > >


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych