BIP
Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski


Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy Pułku Ochrony

Dowódca Pułku Ochrony przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 261 84-71-70)

Adres korespondencyjny: ul. Żwirki i Wigury 9/13 00-909 Warszawa
tel/fax: 261 84-73-23
e-mail: pulkochrony@wp.mil.pl

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną.
Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych