BIP
Strona BIP Pułku Ochrony

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ PUŁKU OCHRONY


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Pułku Ochrony jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.
Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:


–Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
–Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
–Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań       dla systemów teleinformatycznych;
–Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie   Biuletynu Informacji Publicznej;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych